Všeobecné obchodní podmínky

Účinné od: 28.5.2024
 
Společnost FC ecom, s.r.o., se sídlem: Ľudovíta Stárka 2864, Trenčín 911 05, Slovenská republika, IČ: 51 750 155, IČ DPH: SK2120774106, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, oddíl: Sro, vložka č.: 36568/R, je provozovatelem internetového obchodu s módním textilem, obuví a dalším zbožím na internetové adrese www.frogies.cz. Tyto všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost FC ecom s.r.o., a kupujícího při internetovém prodeji zboží. Všechny takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými předpisy Slovenské republiky, s ohledem na ochranu spotřebitele poskytovanou zahraniční legislativou, uzavřenou kupní smlouvou a těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které se vztahují na zákazníky a návštěvníky nacházející se na území České republiky. Tyto všeobecné obchodní podmínky mohou být společností FC Ecom, s.r.o. kdykoliv upravovány a měněny. Tyto úpravy a změny se nedotýkají smluvních vztahů založených v době účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.
 
Obsah
Všeobecné obchodní podmínky
  1 Definice
  2 Registrace
  3 Zboží a cena zboží
  4 Smlouva o zakoupení zboží
  5 Odstoupení od smlouvy (vrácení a výměna zboží)
  6 Práva z vadného plnění
  7 Platební podmínky
  8 Slevové kódy (vouchery,slevové kupóny), Dárkové poukázky
  9 Doplňkové služby
10 Doprava a dodání zboží
11 Ochrana osobních údajů
12 Rozhodné právo, orgán dozoru a řešení sporů
13 Závěrečná ustanovení
 
1 Definice
1.1 Definice pojmů používaných v těchto Všeobecných obchodních podmínkách:
"Frogies", "prodejce", "my" nebo "námi" znamená společnost FC ecom, s.r.o.
"spotřebitel" znamená osoba, která není v postavení podnikatele
"smlouva" znamená smlouva o zakoupení zboží uzavřená mezi zákazníkem a společností FC ecom, s.r.o.
"zákazník" znamená uživatel webové stránky (definované níže), bez ohledu na to, zda se jedná o spotřebitele nebo podnikatele
"zboží" znamená zboží, které je inzerováno na webové stránce a je určeno k prodeji, nebo již bylo objednáno, zakoupeno zákazníkem
"osobní informace" znamená údaje poskytnuté zákazníkem při registraci na webové stránce nebo při vytvoření objednávky
"VOP" znamená tyto všeobecné obchodní podmínky
"B2B" znamená: business to business vztah, komunikace, obchodní transakce mezi podnikatelskými subjekty navzájem
"podnikatel" znamená osoba, která naplňuje definici v § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
"internetová stránka" znamená webová stránka přístupná na adrese www.frogies.cz 
"slevový kód" také označen jako voucher nebo slevový kupón, znamená kód poskytnutý zákazníkovi, který může zákazník použít v souladu s těmito VOP na webové stránce
 
2 Registrace
2.1 Registrace a poskytování Osobních informací
(a) Registrace není povinná, je i zůstane samozřejmě bezplatná.
(b) Pokud se rozhodnete zaregistrovat, tak Vám bude umožněno sledovat stav Vaší objednávky a při příští návštěvě nebudete vyzváni k opětovnému poskytnutí Osobních informací.
(c) Registrací jako uživatel Webové stránky zaručujete, že:
- Osobní informace, které jako uživatel poskytnete při registraci jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné ve všech ohledech, v případě jejich změny je neprodleně upravíte ve svém profilu.
(d) Dále zaručujete, že se při registraci nebudete vydávat za jinou osobu nebo subjekt a že pro účel registrace nepoužijete falešné jméno nebo jiné označení, které nemáte oprávnění používat.
 
3 Zboží a cena zboží
3.1 Popis Zboží
(a) Popis hlavních charakteristik Zboží lze nalézt na jednotlivých stránkách produktů, které se nacházejí na Webové stránce.
(b) Vynakládáme maximální možné úsilí abychom zajistili, že popis a specifikace Zboží je pokud možno co nejpřesnější. S výjimkou reprodukce barev, u kterých se může ve skutečnosti vyskytnout menší odchylka.
 
3.2. Nabídka Zboží
Zboží nabízené prostřednictvím webové stránky je nabídkou zboží, která má pouze informativní charakter. Samotná nabídka zboží se, bez dalšího, nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a nejsme tak povinní uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží. Na webové stránce Vám také oznamujeme jasným a srozumitelným způsobem hlavní vlastnosti zboží nebo charakter služby, jakož i další zákonem vyžadované skutečnosti v rozsahu přiměřeném použitému prostředku komunikace.
 
3.3 Cena zboží
(a) Ceny za zboží jsou zveřejněny na webové stránce v korunách včetně DPH. Tyto ceny nezahrnují náklady na doručení, případně poplatek za dobírku.
(b) Ceny a akční nabídky se mohou lišit a mohou být k dispozici pouze na omezenou dobu.
 
4 Smlouva o zakoupení zboží
4.1 Uzavření smlouvy (pokud jste spotřebitel)
(a) Smluvní vztah mezi Vámi a námi vznikne, když Vám doručíme přijetí objednávky (akceptaci) na elektronickou adresu, kterou jste uvedli v objednávce.
(b) Náklady vzniklé Vám při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (např. náklady na internetové připojení nebo náklady na telefonickou komunikaci) si hradíte samy.
(c) V případě, že jste se při nákupu přihlásili k odběru novinek a chcete se z něho odhlásit, můžete tak udělat pomoci odkazu v e-mailu, který není starší víc než 30 dní.
 
4.2 Vytvoření objednávky (pokud jste spotřebitel)
(a) Na webové stránce vyberte množství a velikost Zboží, o které máte zájem a klikněte na tlačítko "PŘIDAT DO KOŠÍKU".
(b) Před pokračováním v objednávce můžete v košíku zkontrolovat množství barvu, velikost zboží, doplňkové služby nebo úplně odstranit Zboží, nebo doplňkové služby z nákupního košíku.
(c) Následně vyberte preferovaný způsob platby a způsob dodání.
(d) Pokud jste registrovaný uživatel, tak se můžete přihlásit. Pokud jste nový uživatel, tak se můžete registrovat na webové stránce nebo dokončit objednávku bez registrace. Při této možnosti je třeba zadat své osobní informace, fakturační adresu (která musí korespondovat s adresou uvedenou na Vaší platební kartě) a adresu dodání, pokud si přejete objednávku doručit na jinou adresu, než je fakturační. Následně je třeba před dokončením objednávky potvrdit Váš souhlas s VOP a také, že souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
(e) Před potvrzením objednávky si zkontrolujte svůj nákupní košík a ujistěte se, že všechny specifikace Zboží, jako velikost a barva jsou v souladu s Vašimi požadavky. Následně zaklikněte tlačítko "OBJEDNAT A ZAPLATIT" s povinností platby.
(f) Zadáním objednávky prostřednictvím webové stránky potvrzujete, že Vaše způsobilost k právním úkonům nebyla omezena a jste právně způsobilý uzavírat závazné smlouvy a máte více než 18 let.
(g) Po potvrzení skladové objednávky ji již není možné změnit, avšak můžete ji zrušit zasláním Vašeho požadavku na mailovou adresu: [email protected] nebo nás kontaktujte telefonicky na lince zákaznické podpory +420 226 292 310. Objednávku umíme zrušit do doby, dokud není zabalena a případně už i vyexpedována. Po potvrzení neskladové objednávky, Váš požadavek o konkrétní změně v objednávce zašlete na mailovou adresu: [email protected] nebo nás kontaktujte telefonicky na lince zákaznické podpory +420 226 292 310. Objednávku umíme zrušit do doby, dokud není zabalena a případně už i vyexpedována.
 
4.3 Sloučení objednávek
Sloučit lze objednávky s platbou na dobírku a to do momentu než zboží naskladníme od dodavatele. Objednávky, které mají produkty skladem, nelze sloučit.
 
4.4 Archív smluv
Smlouvy uzavřené mezi námi a našimi zákazníky jsou uloženy v elektronickém archivu, který je přístupný pro registrované zákazníky přímo z jejich uživatelského účtu. Smlouva je archivována minimálně po dobu pěti let ode dne realizace, ne však déle než po dobu vyžadovanou příslušným zákonem.
 
4.5 Nákup jako podnikatel (B2B)
Na webové stránce je samozřejmě možný i nákup B2B. K úspěšnému dokončení B2B objednávky je třeba splnit tyto podmínky:
- Ve své registraci, v části informace o účtu, doplňte Vaše identifikační údaje. Vámi uvedená adresa musí souhlasit s adresou dodání. 
- Doplněné údaje prověříme z hlediska jejích správnosti.
- Pokud jste byli úspěšně zaregistrovány, tak produkty vybíráte s cenou s DPH, po vložení firemní dodací adresy v nákupním košíku dojde k přepočtu nákupní ceny a aktualizaci na cenu bez DPH (platí pouze pro plátce DPH).
 
5 Odstoupení od smlouvy spotřebitelem  (vrácení a výměna zboží)
Pokud jste spotřebitel máte 60 dní ode dne, kdy Vám bylo doručeno zboží, na to, abyste změnili názor a rozhodli se vrátit předmětné zboží. Můžete vrátit jakékoliv zboží v souladu s podmínkami uvedenými v této části VOP, kromě takového druhu zboží, u kterého zákon jeho vrácení vylučuje. Jedná se o:
- personalizované zboží nebo zboží vyrobené na zakázku,
- zboží, které podléhá rychlé zkáze,
- zboží, které je z bezpečnostních nebo hygienických důvodů zapečetěno, pokud jste ho odpečetili,
- zboží, které bylo po dodání neoddělitelně smíšeno.
 
5.1 Odstoupení od smlouvy prodejcem
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. Chybnou cenou rozumíme to, když byla maloobchodní cena u produktu prokazatelně odlišná od ceny, kterou evidujeme za posledních 30 dní. 

V takovém případě musí spotřebitele o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. Pokud spotřebitel nebude s novou cenou souhlasit, je prodávající i spotřebitel oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo spotřebitelovi sděleno, že se změnou ceny nesouhlasí. Spotřebitel vyjádří souhlas či nesouhlas se změnou kupní ceny do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl prodávajícím o této změně informován. Nevyjádří-li se v této lhůtě, má prodávající právo od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.
 
5.2 Plynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy
(a) Lhůta stanovená v článku 5 těchto VOP začíná plynout:
- ode dne převzetí zboží, nebo
- ode dne převzetí poslední části Zboží (v případě smlouvy týkající se více druhů Zboží nebo dodávky více částí Zboží), nebo
- ode dne převzetí první dodávky zboží (v případě smlouvy týkající se více druhů zboží dodávaných v opakované dodávce).
(b) Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 60 dnů ode dne převzetí zboží. Pokud se objednávka skládá z více položek nebo dílů, které se doručují v různých dnech, lhůta pro odstoupení od smlouvy (ve vztahu k objednávce jako celku) končí 60 dní po dni převzetí poslední položky nebo dílu.
 
5.3 Jak odstoupit od smlouvy
Od smlouvy můžete odstoupit primárně prostřednictvím formuláře určeného na vrácení zboží, kde Vás požádáme o vyplnění Vašich údajů a podrobností o příslušné objednávce. Od smlouvy můžete odstoupit také zasláním e-mailu na adresu [email protected].
Pro vrácení zboží můžete využít 3 varianty:
1. Vrácení přes Zásilkovnu
2. Vrácení přes PPL na adresu depa PPL
3. Vrácení přes Českou poštu na adresu depa České pošty
 
Adresy na vrácení zboží a způsob vrácení přes Zásilkovnu se Vám zobrazí až po vyplnění a odeslání formuláře na vrácení nebo reklamaci zboží. 
Při předání balíku na pobočkách Zásilkovny/Packety nic nehradíte
Poplatek za Zásilkovnu/Packetu 69 Kč, Vám odečteme z částky, kterou Vám budeme vracet. 
Spodní prádlo z hygienických důvodů není možné vrátit.
 
5.4 Vrácení Zboží
(a) Zboží můžete vrátit primárně prostřednictvím formuláře určeného na vrácení zboží, který je dostupný na webové stránce.
Chceme Vás požádat, abyste Zboží vrátili v identickém stavu, ve kterém Vám bylo doručeno, nepoškozené, nejlépe v originálním obalu s původními štítky, které slouží k identifikaci Zboží. Zboží vraťte kompletní, tj. spolu s veškerým příslušenstvím, úplnou dokumentací a suvenýry (pokud byly součástí dodávky). Spodní prádlo z hygienických důvodů není možné vrátit. V případě, že Zboží nebude vráceno kompletní nebo bude prokazatelně použité či poškozené máme právo od Vás žádat náhradu škodu, resp. částku odpovídající snížené hodnotě vraceného zboží.
(b) Zboží musíte poslat nejpozději do 60 dnů ode dne převzetí zboží a kdy byl Frogies informován o odstoupení nebo vrácení části objednávky na jednu z adres expedičních dep nebo přes Zásilkovnu. Adresy expedičních dep České pošty a PPL nejsou cílovou doručovací adresou, tím je centrální sklad firmy v Beckove na Slovensku. 
(c) Pokud si myslíte, že jste obdrželi poškozené zboží, tak nám zboží vraťte a uveďte následující podrobnosti:
• Číslo objednávky
• Kód zboží / název zboží
• Podrobnosti o vadě
(d) Vrácení zboží probíhá na Vaši odpovědnost. Zároveň Vás upozorňujeme na to, že nesete veškeré náklady na vrácení zboží, s výjimkou případů, kdy jsme Vám nějakou položku zaslali omylem nebo Vám bylo dodáno již poškozené zboží a tato skutečnost byla uznána při vrácení reklamačním oddělením. Pokud zboží nemůže být pro svou povahu vráceno poštou, budeme Vám účtovat poplatek za jeho převzetí.
(e) Berte prosím na vědomí, že pokud je zboží dodáno spolu s jakýmikoliv dary, vy a my jsme uzavřeli smlouvu o dárcovství za podmínky, že taková smlouva o dárcovství se vypoví, jakmile využijete možnost odstoupit od smlouvy podle ustanovení článku 5 těchto VOP. Následně musíte zboží vrátit spolu s dary a veškerým příslušenstvím, pokud tak neučiníte, bude to považováno za bezdůvodné obohacení. Pokud není možné vydat výnos získaný bezdůvodným obohacením, jsme oprávněni požadovat peněžní kompenzaci ve výši běžné ceny.
(f) Máte zákonnou povinnost zacházet se zbožím přiměřeně a zodpovědně, dokud je ve Vašem držení. Pokud nedodržíte tuto povinnost, můžeme si vůči Vám uplatnit nárok na náhradu škody. To platí pro veškeré vrácené zboží.
(g) Zboží, určené k reklamaci posílejte vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. 
 
5.5 Výměna
(a) Výměna zboží je nedostupná.
 
5.6 Vrácení peněz
(a) Peníze za zboží, které vrátíte podle článku 5 těchto VOP Vám vrátíme v plné výši.
(b) Jestliže vrátíte veškeré zboží, které bylo v jedné objednávce, tak Vám proplatíme náklady na prvotní dodávku zboží, ale to pouze do výše standardní ceny doručení.  Pokud nevrátíte všechno zboží, které bylo součástí jedné objednávky, tak Vám prvotní náklady na dodávku zboží neproplatíme.
(c) Po vrácení peněz obdržíte potvrzující e-mail s podrobnou informací o vrácené částce a o zboží, které jsme od Vás obdrželi. Peníze Vám vrátíme na Váš účet, který jste uvedl(a) v online vratkovém formuláři, popřípadě stejnou platební metodou, kterou jste původně použili k provedení platby (s výjimkou služby na dobírku). Peníze Vám vrátíme bez zbytečného odkladu po přijetí a kontrole vráceného zboží na našem centrálním skladě v Beckove na Slovensku.
 
6 Práva z vadného plnění (pokud jste spotřebitel)
6.1 Vady zboží
V případě, že dodané zboží bude mít zjevné materiálové nebo výrobní vady, včetně poškození zboží při přepravě, takové vady co nejdřív reklamujte u nás nebo u dopravce, který zboží doručuje. Neuplatněním reklamace však nejsou dotčeny vaše zákonné nároky.
 
6.2 Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění
(a) Lhůta na uplatnění práv z vadného plnění je 2 roky a začíná Vám běžet dnem převzetí zboží. Během vyřízení oprávněné reklamace se přerušuje plynutí lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění, a ta se prodlužuje o dobu, během níž jste nemohli zboží užívat. Právo na uplatnění vad se nevztahuje na mechanické poškození zboží způsobené nesprávným používáním, nedostatečnou údržbou či úmyslným poškozením.
(b) Jakékoliv právo z vadného plnění je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu. Práva z odpovědnosti za vady se můžete domáhat u soudu pouze tehdy, pokud jste vady vytkli ve lhůtě nejpozději do 2 let od převzetí zboží.
 
6.3 Vaše práva z vadného plnění
(a) Má-li zboží vadu, můžete požadovat její odstranění. Podle své volby od nás můžete požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu vadného zboží, ledaže je Vámi zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. Vadu můžeme odmítnout odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.
(b) Vadu odstraníme v přiměřené době po jejím vytknutí tak, abychom Vám nezpůsobili značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který jste zboží koupili. Pokud jste spotřebitel, tak reklamaci včetně odstranění vady musíme vyřídit a musíme Vás o tom informovat nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Vašich práv z vadného plnění, pokud se s Vámi nedohodneme na delší lhůtě.
(c) Náklady v souvislosti s převzetím zboží za účelem odstranění vady hradíme my.
(d) Můžete od nás požadovat přiměřenou slevu nebo můžete od smlouvy odstoupit, pokud:
- vadu odmítneme odstranit nebo ji neodstraníme podle písm. (b) a (c) tohoto odstavce 6.3 VOP,
- se vada projeví opakovaně,
- je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
- je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vadu neodstraníme v přiměřené době nebo bez značných obtíží.
(e) V případě, že od smlouvy odstoupíte, kupní cenu Vám vrátíme bez zbytečného odkladu poté, co obdržíme zboží nebo co nám prokážete, že jste zboží odeslali.
 
6.4 Kdy nelze uplatnit právo z vadného plnění
Právo z vadného plnění nelze uplatnit:
- u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
- na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
- u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
- vyplývá-li to z povahy Zboží.
 
6.5 Naše odpovědnost
(a) Pokud máte postavení spotřebitele a zároveň dochází k plnění na území České republiky, odpovídáme Vám jako prodávající zejména, že v okamžiku, když zboží převezmete:
- zboží odpovídá popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným vlastnostem, které my nebo výrobce popisujeme nebo které očekáváte s ohledem na povahu zboží a na příslušnou reklamu,
- je zboží hodné k účelu, který uvádíme, nebo k účelu, ke kterému je zboží takového druhu obvykle používáno,
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
(b) V případě, že máte postavení uvedené v bodě (a) lze zboží, kterého vada se projeví v průběhu 1 roku od jeho převzetí, považovat za zboží vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje.
 
6.6. Vyšší moc
Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoliv nesplnění nebo zpoždění plnění našich závazků vyplývajících ze smlouvy, které bylo způsobeno událostmi, které jsou mimo naši přiměřenou kontrolu ("událost(i) vyšší moci"). Událost vyšší moci zahrnuje jakýkoliv čin, událost, nečinnost, opomenutí nebo nehodu, která je mimo naši přiměřenou kontrolu a zahrnuje zejména (bez omezení) následující skutečnosti:
- stávky, výluky nebo jiná průmyslová omezení,
- občanské nepokoje, povstání, invazi, teroristický útok nebo hrozbu teroristického útoku, válku (ať již vyhlášenou či nikoliv), hrozbu války nebo přípravy na válku,
- požár, výbuch, bouři, povodeň, zemětřesení, sesuvy nebo propad půdy, epidemii nebo jinou přírodní katastrofu,
- nedostupnost používání železnic, lodní dopravy, letadel, automobilové dopravy nebo jiných prostředků veřejné či soukromé dopravy,
- nedostupnost používání veřejných nebo soukromých telekomunikačních sítí,
- akta, výnosy, právní předpisy, vyhlášky nebo omezení jakékoliv vlády,
- plnění našich povinností vyplývajících z jakékoliv smlouvy se považují za pozastavené po dobu trvání události vyšší moci a lhůta pro plnění našich povinností se prodlužuje během trvání události vyšší moci. Vynaložíme přiměřené úsilí k ukončení události vyšší moci nebo k nalezení řešení, díky kterému bude možné plnit povinnosti vyplývající ze smlouvy i přes události vyšší moci.
 
7 Platební podmínky
7.1 Platba kartou - GoPay
Platíte okamžitě v procesu objednávání zadáním údajů o Vaší platební kartě prostřednictvím platební brány GoPay. Při odeslání zboží bude skutečná fakturovaná cena zaplacená z Vaší platební karty po uplatnění slev, případně poukázek, atd.
 
7.2 Platba na dobírku
Platba za zboží se provede v hotovosti při dodání balíku ve výši uvedené ve faktuře. V případě odstoupení od smlouvy se platba vrátí bankovním převodem. Pro tento účel potřebujeme informace o Vašem bankovním účtu včetně kódu banky.
Vyvinuli jsme maximální možné úsilí k tomu, aby nakupování prostřednictvím webové stránky bylo bezpečné. Nemůžeme zodpovídat za případné podvodné použití odcizených platebních karet prostřednictvím webové stránky, ale pomůžeme Vám a vydavateli Vaší platební karty prověřit podezření z podvodného použití platební karty.
 
7.3 Online bankovní převod
V nákupním košíku si zvolte platbu bankovním převodem. *Bankovní převody jsou možné pouze pro vybrané banky.
Po výběru vaší banky, se přihlaste do svého internetového bankovnictví.
Všechny údaje o platbě již budou vyplněny, stačí jen převod potvrdit. Potom proveďte platbu.
 
7.4 Platba - Twisto
Twisto – Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČ: 016 15 165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, na základě Twisto faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO “. V případě, že využijete námi zprostředkovanou službu „Twisto“, poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., jste povinni uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne doručení zboží. K uzavření kupní smlouvy dojde naší akceptaci Vaši objednávky (písemným potvrzením elektronickou poštou) a Vaši úhradou objednaného zboží nebo využitím služby „Twisto“. Souhlasíte s tím, že vybráním služby Twisto v nákupním košíku a po následném schválení platby Twistem, akceptuje Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO“.
Při výběru platební služby „Twisto” a následném využití výměny zboží, jste povinni uhradit straně Twisto payments a.s. ve 30 denní lhůtě od doručení celou hodnotu původní objednávky. Jelikož „Twisto” nepodporuje výměnu zboží s odlišnou výslednou cenou objednávky, vycházíme vám vstříc a při takové výměně vám případný přeplatek hodnoty zboží sami zašleme na uvedený účet. Vrácení zboží je zpoplatněné. V případě vrácení přes Zásilkovnu obdržíte od Twista fakturu na úhradu.
 
8 Slevové kódy (vouchery, slevové kupóny), Dárkové poukázky
8.1 Slevové kódy (vouchery, slevové kupóny)
Slevový kód, který jsme Vám poskytli můžete při tvorbě objednávky uplatnit za těchto podmínek:
- Slevový kód nelze uplatňovat opakovaně,
- Slevové kódy nelze vzájemně kombinovat,
- Slevový kód nelze uplatnit na doplňkové služby.
(b) Hodnota slevového kódu se rovnoměrně rozpočítává mezi všechny kusy zboží v objednávce, kde je možné slevový kód uplatnit.
(c) V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem nebo vrácení části zboží z objednávky, v níž byl uplatněn Slevový kód, bude zákazníkovi vrácena adekvátní částka, kterou za vrácené zboží reálně podle smlouvy zaplatili. 
(d) Pokud má slevový kód omezenou dobu platnosti, můžete ho použít v časovém rozmezí, které končí datem platnosti. Z důvodu nevyužití slevového kódu ve lhůtě platnosti Vám nevzniká nárok na poskytnutí jakékoli kompenzace za neuplatněný slevový kód.
(e) V případě, že slevový kód uplatníte v rozporu s pravidly pro použití slevových kódů, tak máme právo takto uplatněný slevový kód v objednávce neakceptovat a od uzavřené smlouvy odstoupit.
 
8.2 Dárkové poukázky
(a) Platnost dárkové poukázky je 6 měsíců od data vystavení.
(b) Dárkovou poukázku lze uplatnit i na cenu dopravy.
(c) Při nákupu je možné uplatnit pouze jednu dárkovou poukázku, jejíž hodnotu nelze rozdělit mezi více objednávek.
(d) Nevyužitou dárkovou poukázku nelze vyměnit za jinou, proplatit ani prodloužit její platnost.
 
9 Doplňkové služby
9.1 "Dárkové balení "
"Dárkové balení "je služba, při které Vám objednané zboží zabalíme do dárkové krabičky.
 
9.2 "Pojištění balíčku"
Díky službě pojištění balíčku nečekáte v případě poškození či ztráty zásilky na vyřešení situace v zákonné lhůtě. Stačí, když nám ztracenou nebo poškozenou zásilku nahlásíte a zdokumentujete, a my Vám peníze za poškozené, či ztracené Zboží vrátíme co možná nejdříve.
 
9.3 Poplatek a odstoupení od doplňkových služeb
Poplatek za "Dárkové balení " a "Pojištění balíčku" je jednorázový, splatný bezprostředně po vyhotovení objednávky a nevratný. Od služeb nelze odstoupit, pokud bylo zboží již zabaleno (k poskytnutí služby dárkového či ekologického balení přistupujeme neprodleně po vytvoření objednávky, pokud si zvolíte tuto službu).
 
10 Doprava a dodání zboží
Všechny zásilky posíláme prostřednictvím soukromé dopravní společnosti Česká pošta, PPL a Zásilkovna: zásilka bude doručena nejpozději do 2 pracovních dnů od podání. O odeslání zboží budete informováni e-mailem. Je však nutné vyplnit jako doručovací adresu tu adresu, na které budete k zastižení během dne mezi 8.00-18.00. V případě, že tímto místem je Vaše zaměstnání, je nutné uvést kromě Vašeho jména i název firmy. Tato přepravní společnost doručuje naše zásilky i v sobotu, pokud to samotný přepravce přímo nezmění.
 
10.1 Způsob dopravy
• Doručení na adresu
• Doručení na odběrné místo PPL, Zásilkovna.
 
10.2 Přepravní náklady
S poplatkem za doručení se seznámíte na webové stránce v sekci Doprava a platba, a také při vytvoření objednávky. Sumarizaci nákladů na dopravu obdržíte i v potvrzujícím emailu po vytvoření objednávky.  
 
Poznámka:
Doporučujeme otevřít zásilku bezprostředně po převzetí a překontrolovat, zda není Zboží poškozeno i když obal Zboží poškozen není. Pokud zásilka při dodání jeví známky poškození, odmítněte ji převzít! Pokud k této nepříjemné situaci dojde, informujte nás neprodleně (nejpozději však následující pracovní den) o vzniklém stavu prostřednictvím e-mailu na [email protected]. Situace bude vyřešena v nejkratším možném čase. 

V případě nepřevzetí zboží si účtujeme cenu dopravy na základě zvoleného přepravce v objednávce:  
Česká pošta balík do ruky 69 Kč
Česká pošta - Balík Do balíkovny 65 Kč
Packeta (Zásilkovna) - Doručení na výdejní místo Packety 65 Kč 
PPL 89 Kč
PPL Smart - výdejny - 69 Kč
 
10.3 Balení
Pokud není dohodnuto jinak, zboží balíme podle běžných konvencí, nebo když žádné konvence neexistují, potom předmětné zboží zabalíme způsobem, který zabezpečí jeho ochranu a zachování jeho jakosti v průběhu přepravy.
 
10.4 Dostupnost
Vynakládáme maximální možné úsilí, abychom zabezpečili to, že všechny podrobnosti, popisy a ceny zboží zobrazujícího se na webové stránce budou správné a aktuální v čase, kdy byly do systému vloženy. Ačkoli vynakládáme maximální úsilí, aby byla webová stránka pravidelně aktualizovaná, informace dostupné na webové stránce nemusí vždy odrážet skutečnou dostupnost zboží v momentu zadání objednávky. Cena zboží bude stanovená ve formuláři na potvrzení objednávky.
 
10.5 Reklamace zásilek
V případě ztráty předem uhrazené zásilky při přepravě je postup následující:
1. Objednávka, kterou jste si pojistili (zakoupili jste k objednávce službu "Pojištění balíčku") – peníze Vám vrátíme po 10 dnech od data odeslání zásilky.
2. Objednávka bez pojištění zásilky - lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů od obdržení informace o ztrátě zásilky.
 
11 Ochrana osobních údajů
Veškeré osobní údaje jsou považovány za soukromé a důvěrné a je s nimi zacházeno v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, které lze najít na webové stránce. 
 
11.1 Heureka

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš internetový obchod zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování Vaši spokojenosti s nákupem. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování Vaši zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz, tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě Vaší námitky Vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 
11.2 Hodnocení a recenze
Po uskutečnění objednávky a po jejím doručení, Vám prostřednictvím emailu odešleme náš hodnotící formulář, ve kterém můžete hodnotit kvalitu produktů.
Jejím odesláním souhlasíte s poskytnutím osobních údajů obsažených v hodnotícím formuláři.
Recenze, které zveřejňujeme, pocházejí výhradně od zákazníků, kteří si recenzované produkty na našem e-shopu skutečně zakoupili a označujeme je „ověřeno zákazníky“.
Před zveřejněním recenzí dochází z naší strany k analýze všech recenzí na základě různých charakteristik, jako je aktuálnost, délka, užitečnost dané recenze a jiné, tím zamezíme potenciální možnosti zneužití recenzí na nekalé účely a praktiky.
Žádným způsobem nenarušujeme objektivnost a nezkreslujeme pravdivost poskytnutých hodnocení. Neovlivňujeme okruh zákazníků, kterým je dotazník zasílán.
Zákazníci nedostávají žádné odměny za pozitivní hodnocení.
Vyhrazujeme si právo smazat recenze hanlivé nebo obsahující vulgární výrazy (tyto budou námi smazány).
Ve výjimečných případech můžeme zasáhnout do takové části textového hodnocení, která obsahuje vulgární výrazy, protiprávní obsah anebo která se netýká výrobku anebo jeho hodnocení. V takovém případě je u textového hodnocení poznámka upozorňující na korekci textu z důvodů uvedených v těchto podmínkách.
Zákazník nebude moci recenzi upravit po jejím zveřejnění. Pokud si zákazník přeje recenzi odstranit, může nás o to požádat prostřednictvím e-mailu.
Společnost Fc ecom,s.r.o., může kontaktovat zákazníka, který zveřejnil názor, na uvedené e-mailové adrese. Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů. 
 
12 Rozhodné právo, orgán dozoru a řešení sporů
12.1 Rozhodné právo
Tyto VOP a smlouvy se řídí a vykládají v souladu se zákony Slovenské republiky, s ohledem na ochranu spotřebitele poskytovanou zahraniční legislativou.
 
12.2 Stížnosti a orgán dozoru
(a) Jakékoliv stížnosti můžete podávat prostřednictvím kontaktního formuláře nebo adresovat příslušným státním orgánům.
(b) Dodržování právních předpisů na ochranu práv spotřebitelů je na území České republiky kontrolované Českou obchodní inspekcí https://www.coi.cz/.
(c) Zdvořile Vás žádáme, abyste se vždy před kontaktováním příslušných orgánů obrátili s daným problémem na nás prostřednictvím následujícího emailu: [email protected].
 
12.3 Mimousoudní řešení sporů
(a) Jakýkoli spor mezi námi a spotřebitelem z jakékoli země Evropské unie vyplývající ze smlouvy, který jsme nedokázali společně vyřešit, může být řešen mimosoudně prostřednictvím orgánu příslušného pro mimosoudní řešení sporů nebo prostřednictvím mimosoudního řešení sporů online.
(b) Příslušný orgán pro mimosoudní řešení sporů mezi podnikateli a spotřebiteli na území České republiky je Česká obchodní inspekce https://www.coi.cz/.
(c) Seznam orgánů příslušných k mimosoudnímu řešení sporů v rámci Evropské unie je k dispozici na této webové stránce: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/ index_en.html
(d) Jako spotřebitel ze země patřící do Evropské unie můžete využít platformu určenou k řešení sporu online, kterou spravuje Evropská komise, a to na této internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 
12.4 Jurisdikce
V rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy týkajícími se kolizních norem mají soudy Slovenské republiky výhradní pravomoc na vyřešení jakéhokoli sporu nebo nároku, který vyplývá ze smlouvy nebo vznikl v souvislosti se smlouvou nebo jejím předmětem nebo uzavřením smlouvy.
 
13 Závěrečná ustanovení
13.1 Právo duševního vlastnictví
(a) Pokud není uvedeno jinak, autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví k obsahu webové stránky jsou našim vlastnictvím nebo vlastnictvím našich poskytovatelů licencí. Jakýkoliv přístup nebo používání webové stránky z jakéhokoli jiného důvodu, než je Vaše osobní, nekomerční použití, je zakázáno.
(b) Žádná část webové stránky nesmí být reprodukována nebo ukládána na žádné jiné webové stránce nebo zahrnuta do jakéhokoli veřejného nebo soukromého elektronického vyhledávacího systému nebo jiných webových stránek bez našeho předchozího písemného souhlasu.
(c) Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že materiály a obsah obsažený na webové stránce jsou zpřístupněny pouze pro Vaše osobní nekomerční použití a že můžete (pokud je to nutné k uskutečnění nákupu zboží) za tímto účelem stahovat takový materiál a obsah výlučně na pevný disk počítače. Jakékoliv jiné použití materiálu a obsahu webové stránky je přísně zakázáno.
(d) Souhlasíte s tím, že nebudete kopírovat, reprodukovat, přenášet, publikovat, zobrazovat, distribuovat, komerčně využívat nebo vytvářet odvozená díla takovýchto materiálů a obsahu webové stránky a také souhlasíte s tím, že nebudete asistovat při takovéto činnosti nebo usnadňovat takovouto činnost třetím stranám.
(e) Berete na vědomí, že nemáte oprávnění používat registrované ochranné známky, obchodní názvy, firemní loga atd. nás nebo naších smluvních partnerů.
 
13.2 Dodržování právních předpisů
Webová stránka může být používána pouze pro zákonné účely a zákonným způsobem. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny platné zákony a předpisy týkající se webové stránky a všech transakcí prováděných na webové stránce nebo prostřednictvím webové stránky.
 
13.3 Písemná komunikace
Platné právní předpisy vyžadují, aby některé informace nebo zprávy, které Vám zašleme, byly v písemné formě. Používáním webové stránky akceptujete, že komunikace s námi bude převážně elektronická. Budeme vás kontaktovat e-mailem nebo Vám poskytneme informace prostřednictvím oznámení na naši webové stránce. Pro smluvní účely souhlasíte s použitím těchto elektronických komunikačních prostředků a berete na vědomí, že všechny smlouvy, oznámení, informace a jiné zprávy, které vám poskytneme elektronicky, jsou v souladu s jakýmkoli zákonným požadavkem na písemnou formu takového oznámení. Toto ujednání neovlivňuje Vaše zákonná práva.
 
13.4 Postoupení práv a povinností
(a) Smlouva mezi námi je závazná pro Vás i pro nás a pro naše právní nástupce a postupníky.
(b) Bez našeho předchozího písemného souhlasu nemůžete převést, postoupit nebo jinak disponovat se smlouvou nebo jakýmikoli z Vašich práv nebo povinností vyplývajících z ní.
(c) Kdykoli během trvání smlouvy můžeme převést, postoupit, nechat plnit subdodavatelem nebo jinak disponovat se smlouvou nebo jakýmikoli z našich práv nebo závazků vyplývajících z ní. Nic z uvedeného však nebude vést k zhoršení Vašeho postavení, pokud jste spotřebitel.
 
13.5 Oddělitelnost
Jestliže je některé ustanovení těchto VOP považováno za nezákonné, neplatné nebo z jakéhokoliv důvodu nevymahatelné, nebo se takovým stane, pak toto ustanovení bude považováno za oddělitelné od těchto VOP a nebude mít vliv na platnost a vynutitelnost kteréhokoli z ostatních ustanovení těchto VOP.
 
13.6 Vzdání se práv a odpovědnost
(a) Žádné vzdání se práv z naší strany nebude interpretováno jako vzdání se práva na jakékoliv jednání nebo vzdání se práv vyplývajících z následného porušení jakéhokoli ustanovení.
(b) Neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli přímou, nepřímou, mimořádnou, náhodnou, sankční nebo jakoukoli jinou škodu nebo ušlý zisk, poškozená data nebo jiný nehmotný majetek v rozsahu povoleném příslušnými zákony. Tato výhrada se vztahuje i na případy, kdy jsme byli informováni, věděli nebo měli vědět, že takové škody mohly vzniknout. Žádné ustanovení těchto VOP nebude vykládáno tak, aby omezovalo nebo vylučovalo odpovědnost, která nemůže byt omezena nebo vyloučena příslušnými zákony. Ve všech případech a v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy je naše celková odpovědnost za škody a ztráty způsobené v souvislosti se smlouvou přísně omezena výší kupní ceny zaplacené za zakoupené zboží.
 
13.7 Celistvost smlouvy
Spoléháme na znění těchto VOP a jakýchkoliv dokumentů, na které výslovně odkazujeme. Ačkoliv přebíráme odpovědnost za oznámení a prohlášení našich řádně zplnomocněných zástupců, vyžadujte, aby byly všechny změny těchto VOP potvrzené písemně.
 
13.8 Naše právo měnit VOP a webovou stránku
(a) Čas od času můžeme revidovat a měnit tyto VOP. Na Vás se vztahují pravidla a VOP platné a účinné v době, kdy si objednáte zboží, pokud není změna těchto pravidel nebo VOP vyžadována zákonem nebo státním orgánem (v takovém případě se bude změna týkat objednávky podané před touto změnou) nebo pokud Vás budeme informovat o změně pravidel nebo VOP před odesláním přijetí objednávky (v takovém případě máme právo předpokládat, že jste přijali změnu VOP, pokud nám neoznámíte nepřijetí změny VOP do sedmi pracovních dnů od obdržení zboží). Pokud nesouhlasíte se změnou VOP, musíte přestat používat webovou stránku. Pokud budete pokračovat v používání webové stránky, považuje se nové znění VOP za Vámi akceptované.
(b) Vyhrazujeme si právo dočasně nebo trvale upravit nebo odstranit tuto webovou stránku (nebo její část) i bez předchozího upozornění. Neneseme žádnou odpovědnost vůči Vám ani žádné třetí straně za jakoukoli změnu nebo odstranění webové stránky.